Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Αφιερωμένο στους κυνηγούςΕνα ποίημα του Charles Causley.

I saw a jolly hunter
With a jolly gun
Walking in the country
In the jolly sun.

In the jolly meadow
Sat a jolly hare.
Saw the jolly hunter,
Took jolly care.

Hunter jolly eager -
Sight of jolly prey -
Forgot gun pointing
Wrong jolly way.

Jolly hunter, jolly-head -
Over-heels gone.
Jolly old safety-catch
Not jolly on.

Bang went the jolly gun.
Hunter jolly dead.
Jolly hare got clean away.
Jolly good I said.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου